Welkom in de Kamer van Staring
Snel even een tekst nakijken?
Tijdlang een redacteur nodig?
Wat voorbeelden van producties
Waar kunt u op rekenen?
Voor wie verzorg ik opdrachten?
Twitter

Werk uit het (nabije) verleden

(complete teksten op aanvraag)  

Bijvoorbeeld:  

Uit Slow Management  

 • 'Wie het weet mag het zeggen': Rijnlands is my middle name
 • 'Hogere vorm van kapitalisme: verbeter de wereld, begin een bedrijf'
 • 'Wrap around care' (over de Opvoedpoli)
 • 'Radboudumc leert luisteren' (over de patiënt als partner)
 • 'Minder ik, meer wij: Rijnlands denken borrelt op binnen CDA en PvdA'
 • 'Loslaten als het kan en sturen waar het nodig is': over overheid 2.0
 • 'Cooperatie groeit in populariteit: een andere manier van zakendoen, gericht op de mens en niet op hebzucht'
 • 'De kunst van het delen: durftevragen geeft nieuwe openheid'
 • 'Not invented here: open innovatie gooit oude businessmodellen overhoop'
 • 'Han Bakker: ideemanagement kan medewerkers houvast bieden'
 • 'Ontregelaars over de vloer'
 • 'Omgaan met het onverwachte'
 • 'Meet, maar doe het met mate'
 • 'Zorg: wie 't kleine niet eert'
 • ‘Businessschool in volksbuurt: speelse KaosPilots willen het verschil maken in de maatschappij’
 • 'Gedijen in orde'
 • 'Hersenen willen levenslang gekneed worden: je brein vormt je zijn, maar je zijn vormt ook je brein’
 • 'In Almere begint de zelfbouwrevolutie'
 • 'Niet lullen maar lassen: over familiebedrijf VDL'  

 

Uit Link Magazine, managementblad voor de industrie

 • Serie interviews met ondernemers in de industrie onder het kopje Lef!, bijvoorbeeld met directeur Henk Smit van Variass: 'Ik wil af en toe hoofdpijn hebben van het het bedrijf'. En met directeur Rob van den Acker van Udenco: 'Vertrouwen heeft me bergen geld gekost, maar ik geef niet op'
 • ‘Hot spot Zuid-Nederland gaat het helemaal maken: industrie in Brabant en Limburg heeft over interesse niet meer te klagen’
 • ‘Gelegenheidskoppels boeken sexy resultaten: Syntens’ Design Pressure Cooker koppelt mkb’ers en ontwerpers’
 • ‘Ondernemers in de wolken: reizen over de aardbol betekent vooral loslaten en véél slapen’
 • De economie in Zuid-Nederland: jaarlijkse special bij Link Magazine met een groot aantal interviews over de ontwikkelingen in de hightech industrie, in het onderzoek en op de arbeidsmarkt. Coördinatie in de jaren 2002-2005

Uit HANblad, magazine voor relaties van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

 • 'Lang, gezond en aangenaam zullen we leven' (in special over vitaliteit)
 • 'Slimmer samenwerken via het web' (in special over social media)
 • 'Brede kijk op duurzaamheid aankweken' (in  special over het versterken van de kenniseconomie)
 • 'Internationalisering, net om de hoek' (in special over Food 2.0) 

Uit p&o-bladen  

 • ‘Medewerkers in den vreemde’ in Personeelsbeleid
 • ‘Een persoonlijke gids voor elke manager’, in Netwerk­nieuws van de Stichting VrouwenNetwerk
 • ‘Aanbieden van internationale stages: Effectieve ken­nismaking tussen student en multinational’ in de Gids voor Personeelsmanage­ment
 • ‘Leren met effect: werksituatie is nog altijd de krach­tigste leerom­geving’, in de Gids voor Personeelsmanagement
 • ‘Academicus op verkenning: loopbaanadviescentra aan Nederlandse universiteiten’, in de Gids voor Personeelsmanagement

Uit vrouwenbladen

 • ‘Quick fix voor je geest’ in vrouwenweekblad Flair
 • ‘Ken je baas: zoek uit of je chef jouw type wel is’, in Avanta, managementblad voor vrouwen
 • ‘Ik liep meteen achter: over de aanloopproblemen van beginnende managers’, in Avanta
 • ‘Boeken uit boosheid: succesvolle schrijvers van vakboeken over hun ambitie’ in Avanta‘Helemaal alleen: vier eenpitters over hun drijfveren en twijfels’, in Avanta

Uit Praktijk, vaktijdschrift over praktijkleren op de werkvloer 

 • ‘Goedgemanierde stagiairs op de werkvloer’,
 • ‘Verplicht werken of studeren lost niets op: zes vmbo- en mbo-leerlingen om tafel’

Voor kenniscentrum ECABO

 • Publicatie ‘Wij houden niet van stilstaan: secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied’ 
 • Publicatie 'Perspectief op leren en werken in de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen'

Over oude kaarten 

 • Boek bij uitgeverij Waanders (nu Wbooks): 'De wereld aan de wand: de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten'
 • ‘De blinde kaart als verzamelaarsobject: over oude schoollandkaar­ten’, in dagblad Trouw
 • ‘Toon mij een schoolkaart en ik zeg u wie de maker is’ in Boeken­post, tijdschrift over oude boeken, prenten en boekencuriosa
 • ‘Schoollandkaart van leermiddel tot kunstwerk’, in dagblad De Gelderlander 
 • ‘De aardrijkskundige wandkaarten van Noordhoff en Wolters: van de ene herdruk naar de andere’ in Kartografisch Tijdschrift
 • ‘De aloude Moederkerk aan stokken: Van Luyns schoolwandkaart van Katholiek Nederland’ in Boeken­post
 • ‘Schoolkaarten vol plaatjes: verlevendiging van het aardrijkskunde-onderwijs door de methode Bakker en Rusch’, in Boeken­post

 Varia   

 • Schrijven van teksten voor Kenniscentrum Sport in Ede
 • Praktijkcases over eHealth voor Je Praktijk Online
 • Eindredactie en productiecoördinatie van de jubileumglossy van 132 pagina's van de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost.
 • Eindredactie en productiecoördinatie van het boekje Uit in Oost, met alle restaurants en cafés, in opdracht van de Wijkkrant van Nijmegen-Oost
 • Mee opzetten en schrijven/redigeren van teksten voor de expositie 'My Generation: een halve eeuw Nijmeegse popcultuur'. En verzorgen social media (Twitter/Facebook) tijdens de vijf maanden van de expositie.
 • Redactie van MijnNiergids, over nierfunctievervangende behandelingen. Voor opdrachtgever Nierstichting.
 • Eindredactie, fotoresearch en productiecoördinatie van het TU/e-boek ‘Stude­nt in Eindhoven: de ge­schiede­nis van het Eindhovens studen­tenle­ven’
 • ‘Rijkswaterstaat in de 21e eeuw, de maatschappij beter bediend’, programmaboek vol interviews, geschreven voor aantal werkbijeenkomsten van Rijkswaterstaat
 • ‘Niets te zeggen hebben en toch de baas spelen: over de virtuele faculteit Biomedische Technologie’, in Academia, blad van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
 • ‘Zomerstudie in Cambridge: klokslag twaalf sluit de portier het college af’, in dagblad Trouw
 • ‘Den Haag komt met compleet nieuw stadsportaal op internet’ in Breeduit Den Haag
 • De organisatie van de Tweede Nijmeegse Wijkmediadag, een dag met workshops over beter en leuker communiceren in de stad en buurt. En tijdens de dag kreeg ik de Nijmeegse Wijkmedia Award uitgereikt.