Welkom in de Kamer van Staring
Snel even een tekst nakijken?
Tijdlang een redacteur nodig?
Wat voorbeelden van producties
Waar kunt u op rekenen?
Voor wie verzorg ik opdrachten?
Twitter

Teksten checken op korte termijn

Hebt u een artikel, brief, nota of andere tekst waar u nog niet helemaal tevreden over bent?

Ik loop er doorheen en kijk de tekst na op stijl- en taalfouten, structuur en aantrekkelijkheid. Ik maak er in rap tempo een helder stuk van. Bel me voor de mogelijkheden.

Voor dit soort redigeerwerk maak ik graag op korte termijn tijd.