Welkom in de Kamer van Staring
Snel even een tekst nakijken?
Tijdlang een redacteur nodig?
Wat voorbeelden van producties
Waar kunt u op rekenen?
Voor wie verzorg ik opdrachten?
Twitter

  

Opdrachtgevers vinden het over het algemeen prettig samenwerken  omdat ik

- snel en goed werk

- fris en helder schrijf

- dingen rap begrijp en me makkelijk inwerk

- me aan deadlines en andere afspraken houd

- met iedereen het gesprek aan kan gaan

- vriendelijk en sociaal ben

Ik werk als zelfstandig professional sinds 1999. Daarvoor heb ik als verslaggever en eind- en hoofdredacteur gewerkt bij diverse kranten en tijdschriften.

Ik ben lid van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.